Veranderen

Wist je dat 60-80% van alle veranderingen in bedrijven mislukken? Heb je je ooit afgevraagd hoe dat komt?

Wanneer er gekeken wordt naar verbetering is de eerste stap die je zet het huidige proces in kaart brengen. Wie doet wat en wanneer, maar ook waarom?Vervolgens ga je samen kijken naar wat er beter kan.

Hierna komt volgens mij de belangrijkste stap, die vaak vergeten wordt. Als je kijkt wat er beter kan, zal je niet alleen naar het proces moeten kijken, maar vooral naar het gedrag van mensen. Je kan alles mooi op papier zetten of digitaal afbeelden, maar als mensen die het moeten uitvoeren geen ander gedrag laten zien, zal er niets veranderen. Sterker nog, je zal zien dat ze alle moeite doen om processen ernaast te bedenken om toch te blijven werken zoals ze altijd al deden. Het gevolg: de verandering mislukt.

Hoe zorg je er dan voor dat mensen ander gedrag gaan laten zien? Volgens mij begint dat met contact. Het waarom van de verandering moet duidelijk zijn, en dan gaat het niet om gedrag of verandering van bovenaf op te leggen, maar samen aan de slag gaan. Kijken naar wat je zelf kan doen om het proces te verbeteren dát gaan doen. Hier zit energie met als resultaat meer werkplezier.

Wat is jouw visie op verandering?